Events - przykładowe realizacje

 • Superheroes Party Luty 2019
 • Tattoo Night Out
 • Winter Wonderland
 • Circus Musicalis
 • W rytmach Bollywood
 • The Great Gatsby
 • Rescue Action Event
 • Dzień Dziecka
 • The 70's, 80's Disco
 • Back to the Past
 • Dirty Dancing
 • Mikołajki
 • Energy Open Day
 • Imprezy z elementami CSR
 • Gala z okazji uroczystego otwarcia obiektu

Emmerson Lumico Sp. z o.o.
ul. Wodna 2d,
30-556 Kraków
NIP: 945-20-06-738

Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000205766

Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Copyright © 2017 Emmerson Lumico Sp. z o.o. All rights reserved.